Contributie en boetes

 

Contributiebeleid
Lid zijn van een vereniging brengt naast de vrijwillige steun ook verplichtingen met zich mee. Allereerst natuurlijk de verplichting om je vereniging (en dus elkaar) door dik en dun te steunen. Samen maken we de verenging sterk. Daarnaast hoort bij het lidmaatschap van de vereniging een contributie, zodat wij over de benodigde faciliteiten kunnen beschikken. Ieder seizoen kunnen de contributies binnen de club veranderen.  

Vaststelling van de contributie
De vaststelling van de contributie vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering. 

Soorten contributie
Er zijn een aantal soorten contributies. Deze zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

 • Lid; 
 • Lid van een prestatief team*; 
 • Steunend lid met een ‘vrijwillige’ bijdrage 

 * Dit is het contributiebedrag met een extra toeslag voor de teams: H1, O23, JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1. 

Contributie-inning 

 1. De contributie-inning vindt plaats in de laatste week van juli.  
 2. Op het einde van de zomervakantie, laatste week, versturen we leden die niet betaald hebben een herinnering. Ook neemt de administratie contact met deze leden op.  
 3. Twee weken later, normaliter in de week voor de start van de competitie sturen we een aanmaning. Indien contributie niet betaald is, kan in de competitie of beker niet gespeeld worden. Ook wordt er dan niet getraind. 
 4. In de eerste week na de start van de competitie wordt een tweede aanmaning gestuurd. Indien deze niet betaald wordt, wordt het lid 'geblokkeerd’. Dit vindt uiterlijk medio september plaats.
   

Financiële blokkade 
Indien een lid vanwege het niet voldoen van contributie wordt geschorst en/of uitgeschreven wordt een aantekening in het systeem van de KNVB opgesteld. Bij aanmelding bij een andere voetbalvereniging of wederom bij SVVenray zal de nog openstaande contributie eerst aan SVVenray moeten worden voldaan alvorens het lid kan voetballen.
 

Contributie-reductie
Een reductie van de contributie is niet mogelijk.
 

Contributie-restitutie
Een restitutie van de contributie is in beginsel niet mogelijk. Bij uitzonderlijke omstandigheden is een restitutie mogelijk. Een aanvraag voor een restitutie kan bij de penningmeester worden ingediend. Het bestuur zal daarna de aanvraag in behandeling nemen.
 

Uitschrijving en contributie
Een lid dient zich voor 15 juni af te melden voor het nieuwe seizoen. Dit dient per mail doorgegeven te worden aan onze ledenadministratie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na 15 juni kan nog steeds afgemeld worden, maar wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Indien afmelding na 15 augustus plaatsvindt, kan er geen contributie meer teruggestort worden. Indien een lid voor de derde week van augustus wordt afgemeld, kan de contributie (minus 50 euro) worden teruggestort.  

Later aanmelden en contributie 
Bij een aanmelding van een lid na de derde week van juli zal het onderstaande schema worden gehanteerd. Daarbij is het uitgangspunt het moment van plaatsing in een team.  

• Instroom vóór 1 oktober: 100% van de contributie. 
• Instroom na 1 oktober en vóór 1 februari: 75% van de contributie.
• Instroom na 1 februari en vóór 1 mei: 50% van de contributie.
• Instroom na 1 mei tot het einde van het dan lopende seizoen: 25% van de contributie.
Betaling van de contributie voor instromers vindt in het eerste seizoen altijd plaats via een factuur, ook als een machtiging voor automatische incasso is verleend.

Betalingsregelingen en contributie 
Om financiële redenen kan het soms lastig zijn om de contributie te voldoen. Er is een mogelijkheid om via het Jeugd Sportfonds aanspraak te maken op een betaling van de contributie. Daarnaast is het mogelijk om afspraken te maken over de betaling van de contributie in termijnen. Voor meer informatie over het Jeugd Sportfonds of het maken van afspraken over de betalingstermijnen, neem contact op met de penningmeester.
 

Overschrijvingen
Bij het overschrijven van een voetbalvereniging naar SV Venray belasten we de overschrijvingskosten -die door de KNVB in rekening worden gebracht aan SV Venray- door aan het nieuwe lid.


Kledingfonds en contributie 
Binnen SV Venray is een Kledingfonds die de spelers voorziet van enkele kledingstukken. Hiervoor wordt een bedrag per seizoen in rekening gebracht. Dit bedrag is in de contributie opgenomen. 

Vrijwillige bijdrage; steunende leden en Club van 100
Erevoorzitters, ereleden, vrijwilligers en bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie tenzij zij spelend lid zijn. Daarnaast hebben we een groep van steunende leden zonder vrijwilligers 'rol’. Zij horen ook bij onze vereniging. Zij ontvangen eind juli een verzoek voor betaling van een bijdrage van 75 euro. Zij krijgen hiervoor toegang tot alle wedstrijden van Heren 1, de nieuwjaarsreceptie en de algemene ledenvergadering voor terug.

De ‘Club van 100’ leden krijgen in diezelfde periode een factuur van 100 euro voor hun bijdrage aan de club. Ook zij krijgen hiervoor toegang tot alle wedstrijden van Heren 1, de nieuwjaarsreceptie en de algemene ledenvergadering voor terug. Hun naam hangt op het bord ‘club van 100’.


Uitzonderingen
Mochten er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het dagelijks bestuur van SV Venray in deze handelen naar eigen inzicht en in alle redelijkheid. Het dagelijks bestuur heeft het recht om van bovenstaande af te wijken. 

Communicatie
Het innen van contributie wordt tijdig aangekondigd. 

Contributie seizoen 2024-2025

contributiee2425

 
 • Categorie-A toeslag: leden van de teams H1, O23, JO 19-1, JO17-1, JO15-1 en JO 13-1 betalen een bedrag van 35 euro extra. Deze innen we uiterlijk 1 november.; 
 • Vrijwilligers worden ingeschreven als lid van de KNVB en daarmee zijn zij automatisch verzekerd. Zij betalen geen contributie; 
 • Leden ontvangen een ledenpas en hebben hiermee toegang tot wedstrijden van Heren 1.

Boetes opgelegd door de KNVB
Boetes welke opgelegd zijn door de KNVB worden door SV Venray geïnd bij de beboete persoon. De beboete persoon ontvangt hiervoor een factuur, ook als een machtiging voor automatische incasso is verleend. Mocht de factuur niet worden betaald, dan ontvangt de beboete persoon een herinnering en dient betaling alsnog binnen 2 weken te zijn voldaan. Verstrijkt deze termijn, dan zal de betreffende speler door SV Venray geschorst worden voor alle verenigingsactiviteiten totdat de boete voldaan is.

Laatst aangepast op maandag 10 juni 2024 06:10
Meer in deze categorie: « Privacy Policy

Bezoekadres:

Sportlaan 6
5801AH Venray

Google Maps

Contact:

Tel. Kantine:
  0478-586878

Administratie:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.