Fair Play

Gepubliceerd in Bestuur
zondag 12 januari 2020 19:33

Doelstelling Fair Play beleid

De missie van SV Venray is:
‘SV Venray streeft er naar om alle leden plezier te laten beleven met recreatief en prestatief voetbal en stelt zich ten doel een gevoel van trots en saamhorigheid te creëren bij alle betrokkenen’.
Om deze missie na te kunnen streven is er binnen de vereniging een plezierige en veilige omgeving nodig. Dit willen we bereiken door het streven naar onze kernwaarden. De Fair Play commissie heeft de taak de plezierige en veilige omgeving te bewaken. Zowel proactief als reactief vervult de commissie zijn rol om de plezierige en veilige omgeving te bewaken. Daarbij wordt er ondersteuning en advies gegeven aan het bestuur en andere leden binnen SV Venray. Binnen dit Fair Play beleid wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid van alle leden en betrokkenen van de vereniging. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen recreatief en prestatief.

Kernwaarden van SV Venray
De kernwaarden van SV Venray zijn drijfveren die laten zien waar de vereniging voor staat. Een belangrijke functie van de kernwaarden is dat we elkaar kunnen aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag.

De kernwaarden van SV Venray
1. Iedereen is welkom binnen SV Venray
2. We hebben respect voor elkaar, ons sportpark en onze materialen.
3. De vereniging kan niet zonder onze vrijwilligers, we zijn hier dankbaar voor.
4. We laten spelers hun spel spelen.
5. We maken afspraken met elkaar en komen deze na.
6. We spreken elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag.
7. We nemen allemaal onze verantwoordelijkheid om te komen tot een plezierige en veilige omgeving.

Fair Play Commissie
Om te komen tot een sportieve en veilige omgeving, is verantwoordelijkheid nodig van alle leden en betrokkenen van SV Venray. De Fair Play commissie biedt ondersteuning en advies aan alle leden, betrokkenen en bestuur van de vereniging om hiertoe te komen. De Fair Play commissie handelt daarin zowel proactief als reactief.

Proactief handelen
- De Fair Play commissie heeft een kartrekkersrol in het uitdragen van onze kernwaarden. Deze moeten voor alle leden bekend en dus ook zichtbaar zijn.
- De Fair Play commissie gaat uit van het principe ‘voorkomen is beter dan genezen.’ We denken gevraagd en ongevraagd mee om ongewenste situaties voor te zijn. Daarin dienen we als vraagbaak voor iedereen die binnen de vereniging voor lastige situaties staat.
- De Fair Play commissie analyseert zorgen, klachten en ongewenste situaties vanuit de vereniging. We streven ernaar om te zoeken naar de oorzaak van een situatie. Door met de oorzaak van een situatie aan de slag te gaan willen we ongewenste situaties in de toekomst voorkomen.
- De Fair Play commissie staat desgewenst bij, maar bevraagt leden op hun eigen rol in het nemen van verantwoordelijkheid om te komen tot een plezierige en veilige omgeving.

Reactief handelen
- Ongewenste gedragingen zijn altijd in strijd met onze kernwaarden.
- Ongewenste gedragingen van alle leden en betrokkenen kunnen worden gemeld bij de Fair Play commissie. Melden kan bij voorkeur via het formulier op de website, maar de commissie is ook op andere wijzen benaderbaar. De commissie buigt zich over de ingediende formulieren en handelt deze af.
- Bij een ongewenste gedraging met kleine of geringe impact kan de commissie maatregelen opleggen in de vorm van een waarschuwing of kleine schorsing.
- Bij een ongewenste gedraging van grotere impact zal de commissie een adviserende rol hebben richting de verantwoordelijke commissies; jeugdbestuur, commissie lagere elftallen, technische commissie, dames/meiden afdeling en G-voetbal. Daarbij kan advies worden uitgebracht over een alternatieve maatregel of langere schorsing. In het uiterste geval kan advies worden uitgebracht over een royering, daarin zal de betreffende commissie altijd het bestuur inschakelen.
- Bij herhaaldelijke meldingen, en wanneer eerdere maatregelen geen effect hebben gehad, kan de Fair Play commissie de verantwoordelijke commissies adviseren andere maatregelen op te leggen.
- De Fair Play commissie past hoor- en wederhoor toe bij situaties die een grotere impact hebben.
- In geval van ongewenste gedragingen kan Fair Play commissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan bestuur, de verantwoordelijke commissies of leiders over een passende afhandeling.
- Om ongewenste gedragingen op de juiste manier af te handelen zal de Fair Play commissie een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkene(n).

Melden en afhandelen ongewenste gedraging(en)
- Leden en niet-leden kunnen ongewenste gedragingen melden door het bestemde formulier in te vullen.
- Wanneer leiders een melding maken, geven zij aan wat zij zelf als gedaan hebben aan de situatie. Een leider heeft immers (deels) eigen verantwoordelijkheid.
- Het formulier is een digitaal formulier, te vinden op de website van SV Venray.
- De Fair Play commissie handelt alle ingediende formulieren binnen maximaal 4 weken af.
- Afhankelijk van de impact van de melding kan de Fair Play commissie doen besluiten tot voorlopige oplegging van maatregelen.
- Opgelegde maatregelen worden door de Fair Play commissie altijd schriftelijk vastgelegd. Hiervan gaat een kopie naar het bestuur.

Fair Play commissie
De Fair Play commissie is gestart vanaf 1 januari 2020. De commissie bestaat uit Ellie Camps, Felix Vollenberg en Jesper van Lierop.
Het digitaal meldingsformulier FAIRPLAY vindt U HIER.
Een hardcopy van dat formulier kunt U HIER downloaden.
Wilt U ons e-mailen, mail dan aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wilt U ons iets schrijven? Doe U brief/bericht dan in de FAIRPLAY-brievenbus, achter in de kantine bij de club administratie.

 

 

 

 

Bezoekadres:

Sportlaan 6
5801AH Venray

Google Maps

Contact:

Tel. Kantine:
  0478-586878

Administratie:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.