Deze pagina afdrukken

Missie

Missie

SV Venray streeft er naar om alle leden plezier te laten beleven met recreatief en prestatief voetbal en stelt zich ten doel een gevoel van trots en saamhorigheid te creëren bij alle betrokkenen.

Visie:

  • SV Venray beperkt zich tot amateurvoetbal.
  • Continue werken aan doorstroming en ontwikkelen van spelers en kader.
  • Prestatieve teams spelen zo hoog mogelijk met spelers uit eigen gemeente alleen bij hoge uitzondering aangevuld door talentvolle spelers.
  • Zo veel mogelijk rekening houden met wensen van individu of groepen bij samenstelling lagere teams.
  • Optimale communicatie tussen bestuur, medewerkers, vrijwilligers, commissies en leden.
  • Veel aandacht voor vrijwilligers. Dat is de ruggengraat van SV Venray; werving, onderhoud en ontwikkelen.
  • Verwachting dat ouders van jeugdleden en leden zich inspannen voor de continuïteit van de vereniging.
  • SV Venray wil op ons sportpark leden een veilige omgeving bieden waarin we elkaar met respect behandelen.