U bent hier:   Home Overige Normen & Waarden

Normen en Waarden

E-mailadres Afdrukken PDF

 

Op deze pagina en de daarbij behorende links willen wij jullie inzicht geven in hoe SVVenray met Normen en Waarden omgaat en hoe wij dat willen uitdragen in zijn algemeenheid en specifiek binnen onze vereniging.

Normen en waarden rapportage formulier

Site Zinloos Geweld


Er is de laatste jaren veel gepraat en geschreven over de “Normen en Waarden” in onze hedendaagse maatschappij.
Steeds meer ervaren wij dat deze normen en waarden dreigen te vervagen en ook bij SVVenray is deze ontwikkeling zichtbaar.
Dat de ontwikkelingen bij SVVenray een weerspiegeling zijn van de ontwikkeling in de hele maatschappij is niet vreemd.
Dat deze ontwikkeling ons als bestuur ernstige zorgen baart is een feit.
En dat is ook de reden dat wij hier maatregelen op gaan nemen en een duidelijk beleid gaan presenteren op de Normen en Waarden die wij binnen SVVenray belangrijk vinden en waar leden zich naar te gedragen hebben.
SVVenray mensen worden geacht zich te gedragen in overeenstemming met de “ SVVenray Normen en Waarden “ die wij onderstaand hebben geformuleerd.
Wij zullen deze Normen en Waarden gaan inbedden in de vereniging. Binnen alle geledingen van de club zullen de SVVenray Normen en Waarden worden doorgesproken.
Wij zullen iedereen en met name ook elkaar in de toekomst aan moeten spreken op het naleven van de geformuleerde Normen en Waarden.

Het gaat bij het naleven van deze Normen en Waarden altijd om GEDRAG.
Gedrag van spelers
Gedrag van trainers
Gedrag van leiders
Gedrag van toeschouwers
Gedrag van ouders
Gedrag van alle vrijwilligers binnen S V Venray


Dit zijn de gedragscodes waar wij iedereen aan wensen te houden binnen SVVenray:
1. Respect
2. Accepteren van beslissingen
3. Geen discriminatie
4. Geen vernielzucht/diefstal
5. Niet provoceren/uitdagen
6. Nakomen van afspraken
7. Geen agressief gedrag in woord en daad
8. Geen grensoverschrijdend seksueel gedrag


Sancties:

Grote mond (scheldpartij) met grove taal tegen spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, toeschouwers, ouders en overige vrijwilligers.
Richtlijn:
Uitsluiting voor 1 wedstrijd en/of straftraining en/of verwijdering voor bepaalde tijd van het sportpark.
Bij herhaaldelijk overtreding door dezelfde persoon verdubbeling van de strafmaat met uiteindelijke verwijdering van de Club.
Scheldwoorden of uitdrukkingen seksueel of discriminerend van aard tijdens wedstrijd of daarna: zie maatregelen bovenstaand.

Bewuste vernielingen (in kleedlokalen, omheining, kantine , andermans eigendommen materiaal etc), bekladden, diefstal.
Een aantal wedstrijden schorsing tot (al dan niet tijdelijk) verwijdering van de club.
Met bestuur zal hoogte van de strafmaat worden bepaald en de kosten zullen worden verhaald op de vernieler(s). Politie zal worden ingeschakeld.

Vechtpartijen met wie dan ook.
Richtlijn: Minimaal aantal wedstrijden schorsing en of ontzegging toegang tot sportpark en clubgebouw. Bij herhaling verdubbeling van de strafmaat. De derde keer in overtreding: verwijdering van de club of definitief verbod het sportpark nog te betreden. Politie zal zo nodig worden ingeschakeld.

Niet afmelden bij wedstrijd
1 wedstrijd niet voetballen. Bij 2e overtreding 2 wedstrijden niet voetballen. Bij 3e overtreding 3 maanden niet voetballen.

Niet afmelden bij training
Eerstvolgende wedstrijd reserve.

Te laat verschijnen op training of bij wedstrijd zonder vooraf overleg met leiding
Reservebeurt c.q. wedstrijd(en) schorsing.


Roken in kleedlokaal is verboden
Bij overtreding bevelen wij de leiding minimaal aan betreffende speler te straffen met een of meerdere reservebeurten.

Alcoholgebruik voor personen onder de 16 jaar in de kantine is verboden
Wanneer leiding/trainers hier bij hun elftal niet op toezien volgt berisping aan leiding door bestuur. Meerdere berispingen levert schorsing op en zo nodig royement.

Wij vinden het betreurenswaardig dit soort afspraken blijkbaar zo met elkaar te moeten maken maar de maatschappij zijn we zelf en daarom zullen we simpel bij ons zelf en naaste omgeving moeten beginnen om hier wat aan te doen.
Ik spreek de hoop uit dat we er samen in zullen gaan slagen SVVenray als een fijne club te kunnen behouden waar het prettig sporten en vertoeven is en waar we in onze multiculturele samenleving ontspanning en ruimte zullen blijven vinden elkaar beter te verdragen en te leren kennen. Het woord is aan ons zelf.

Het formulier overtredingen kan hier worden ge-download.

Digitaal invullen kan ook. U heeft hier voor een gebruikersnaam (uw KNVB nummer) en een wachtwoord nodig.
Als U die heeft, kunt U
hier inloggen.
Bent U niet in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord, download dan de 'hard-copy' versie of vraag
een gebruikersnaam en wachtwoord aan bij de
Ledenadministratie.

Het formulier is bij de Jeugdafdeling al volop in gebruik en ook bij de leiding in bezit.
De seniorenafdeling willen we verzoeken strakker met deze voorschriften om te gaan en incidenten ook consequent te melden.


Namens het bestuur van SV Venray


Laatst aangepast ( woensdag 18 februari 2015 10:55 )